Материали 21-30 от 53

Гневът на Ахил - ключ към темата за войната и мира в Илиада 3 стр.

Гневът на Ахил - ключ към темата за войната и мира в "Илиада"

Омировата "Илиада" е образцова творба както по произхода си, така и по съдържанието си. Поставил началото на литературата, епосът задава още в зората на човечеството вечните проблеми, които го вълнуват и са ...
cblock
10 0
Прометей човеколюбец и борец срещу тиранията и неправдата 3 стр.

Прометей – човеколюбец и борец срещу тиранията и неправдата

От Есхиловата трилогия за титана Прометей до нас е достигнала само трагедията "Прикованият Прометей". Тук той е представен като едих хуманист и борец срещу неправдата.
mOn
21 0
Образът на прикования Прометей 10 стр.

Образът на прикования Прометей

Античността нарекла Есхил "баща на трагедията". Това почетно прозвище се оправдава не само от предимството, че живял преди Софокъл и Еврипид, а и защото в неговото творчество трагедията се превърнала от тържествена оратория в драма...
nerven
40 1