Материали 1-10 от 53

Образът на прикования Прометей 10 стр.

Образът на прикования Прометей

Античността нарекла Есхил "баща на трагедията". Това почетно прозвище се оправдава не само от предимството, че живял преди Софокъл и Еврипид, а и защото в неговото творчество трагедията се превърнала от тържествена оратория в драма...
nerven
40 1
Войната и мирът в Илиада 5 стр.

Войната и мирът в "Илиада"

Поемата "Илиада" на Омир е част от културното наследство на цялото човечество. В нея художествено е отразен животът на древните гърци. Пред читателя оживява техният бит, поминък, култура, обичаи и нрави...
loli
82 1
Драматичното и трагичното в образите на Ахил и Хектор 4 стр.

Драматичното и трагичното в образите на Ахил и Хектор

В античното време не липсват вярващи, за които всеки Омиров стих е буквална истина. Дотолкова го цитират, че не е останала строфа, неупотребена като сентенция или пророчество. Неговите хекзаметри са използвани дори от Делфийския оракул...
messi
26 0
Човекът в Илиада между войната и мира 4 стр.

Човекът в "Илиада" между войната и мира

В Омировата "Илиада" представите за мира и войната се преплитат. Животът на древният човек е бил наситен с кръвопролитни битки и смърт. След тежките съоръжения той намира пристан у дома, където мирно и щастливо преминават...
ndoe
52 2