Материали 1-10 от 53

Илиада епопея за силата и слабостта на човека 2 стр.

"Илиада – епопея за силата и слабостта на човека"

Живота на хората е очертан в две основни сфери – война и мир. И двете са естествени и необходими. Войната е начин за придобиване на богатства, слава, чест, а мирът, чрез него се показва придобитата мъдрост...
ivan40
200 2
Едип Цар и дългият път на себепознанието 1 стр.

"’Едип Цар и дългият път на себепознанието’’

"’Едип Цар’’е трагедия за действия,представящи събития ,които пораждат мъчителни и противоречиви чувства на състрадания и прозредие ,на страх и в същото време на дързост да бъде предизвикана съдбата...
mOn
12 0
Антигона - нравствените повели на сърцето 2 стр.

Антигона - нравствените повели на сърцето

Антигона Увод:Трагедията "Антигона" на Софокъл е прослава на атинската демокрация. Творбата представя сблъсъка между законността и моралните задължения, като конфликт между двама от героите Антигона и Креон...
mOn
13 2
Ахил в поемата Илиада 1 стр.

Ахил в поемата "Илиада"

Всички герои в "Илиада" от една или друга степен притежават голяма физическа сила,стремят се към слава чрез доказване на войнската си храброст и изпитват страх пред по-висши сили , включително и пред общото мнение на всички хора...
loli
7 0
Ахил и Хектор двете лица на героизма 2 стр.

Ахил и Хектор – двете лица на героизма

В поемата "Илиада" се разказва за живота на древните гърци и най-вече за войните, които те са водели. Войната е присъствала в живота на древните гърци. Мястото на мъжа е било на бойното поле с меч в ръка, а мястото на жената – у дома.
mOn
34 0
Ахил и Хектор-сравнителна характеристика 2 стр.

Ахил и Хектор-сравнителна характеристика

"Илиада" е художествено отражение на живота на древните гърци,видян през призмата на мита.Епическата поема на Омир налага етичен и геройски кодекс,като посатвя на жърха ценностната система......
dannyboy
41 2