Материали 1-10 от 14

Въвеждане в управлението на проекти 14 стр.

Въвеждане в управлението на проекти

В България всеки амбициозен човек през своя жизнен път придобива знания, умения и компетентности с различна скорост, търпи развитие и се доказва и/или утвърждава в дадена област. Едни успяват да се наложат като водещи експерти в дадена област, други порад
mbozhinov
0 0
Изчисляване на преките и алтернативни разходи в бакалавърска степен 13 стр.

Изчисляване на преките и алтернативни разходи в бакалавърска степен

В проекта се анализират и изчисляват всички правени от студентите (индивидуално) и преки, и алтернативни разходи, за да може да се пресметне колко точно струва образованието в бакалавърска степен и съответно неговата възрвъщаемост...
rusev02
33 2
Проект за Боровец 11 стр.

Проект за Боровец

Боровец е най–старият планински курорт в България. Развитието на туристическата база в региона се характеризира със силно изразена сезонна и териториална концентрация. Основният капацитет на базата е концентриран на територията на курорта...
cblock
4 0
Екологична оценка на проекта за разширяване на Пристанище Бургас 11 стр.

Екологична оценка на проекта за разширяване на Пристанище Бургас

Разширението на Пристанище Бургас е планирано и обосновано през 1991 година в Генералната схема за развитие на пристанищните мощности, чрез обособяване и изграждане на т.н. Южна акватория...
dannyboy
0 0
Провеждане на маркетингово изследване в Кауфланд България 32 стр.

Провеждане на маркетингово изследване в "Кауфланд – България"

Маркетингово изследване на "Кауфланд - България" във връзка с внедряване на нова гама от продукти в мрежата от хипермаркети - изследване дали е необходимо, изведени са редица показатели, изводи...
dannyboy
7 5
Бизнес план - фирма за отглеждане на печурки 40 стр.

Бизнес план - фирма за отглеждане на печурки

След провеждане на продължителни разговори между членовете на екипа, оценявайки сегашните и бъдещите потребности от този продукт, икономическата действителност в страната и желанието за стартиране на нов бизнес...
ndoe
33 0