Материали 1-10 от 3

Бизнес план - фирма за отглеждане на печурки 40 стр.

Бизнес план - фирма за отглеждане на печурки

След провеждане на продължителни разговори между членовете на екипа, оценявайки сегашните и бъдещите потребности от този продукт, икономическата действителност в страната и желанието за стартиране на нов бизнес...
ndoe
33 0