Материали 1-10 от 1

Развитие на добива на въглища в перспектива 30 стр.

Развитие на добива на въглища в перспектива

Към 1984 г. страната ни разполага с 5,9 млрд. т. Утвърдени балансови запаси от въглища. Освен това са установени 1,5 млрд. т. извънбалансови запаси...
lubega
0 0