Материали 1-10 от 4

Изследване на възможностите за използване на моделите за добавена стойност на примера на компаниите от индекса SOFIX 82 стр.

Изследване на възможностите за използване на моделите за добавена стойност на примера на компаниите от индекса SOFIX

Присъединяването на България към глобалния капиталов пазар поставя нови изисквания към мениджмънта на компаниите, произтичащи от практически неограничените възможности за движение на капиталите в зависимост от представата на инвеститорите за очакваната...
gecata_maina
0 0
Методи за анализ на финансови пазари и инструменти 139 стр.

Методи за анализ на финансови пазари и инструменти

Бързото развитие на технологиите и комуникациите улесни процесите на глобализация в световен мащаб. Промениха се коренно доскорошните представи за икономиката и възможностите за инвестиране...
cblock
0 0
Прогнозиране на валутните курсове от страна на инвестиционните посредници 88 стр.

Прогнозиране на валутните курсове от страна на инвестиционните посредници

Фактът, че днес финансовите пазари упражняват огромно влияние върху съвременния живот, не е новост. Въпреки, че често се говори за “Уолстрийт”,“пазара на облигациите” и “валутните пазари”, смисълът, който се влага в тез
cblock
0 0
Финансиране чрез емитиране на облигационен заем по примера на акционерно дружество 81 стр.

Финансиране чрез емитиране на облигационен заем по примера на акционерно дружество

Във връзка с това настоящата статия акцентира на анализа на актуалното състояние и проблемите на пазара на дългови ценни книжа в България и на тази основа цели да очертае насоки за неговото по-нататъшно развитие...
messi
0 0