Материали 1-10 от 2

Тема Изследвания върху качеството на вината от сортовете Мискет Врачански Ризлинг Италиански и Мискет Отонел отглеждани в района на гр Лом 36 стр.

Тема : “ Изследвания върху качеството на вината от сортовете : Мискет Врачански , Ризлинг Италиански и Мискет Отонел отглеждани в района на гр. Лом “

Голяма част от лозовите насаждения са в лошо агро – техническо състояние, като 35-40 % са пропаднали. Съотношението между ново засадените и изкоренените лози е 1:8. В сравнително добро състояние са около 500 хил. дка. лозя...
admin
3 0
Проучване на хранителното поведение на крави от породата Българско родопско говедо 53 стр.

Проучване на хранителното поведение на крави от породата Българско родопско говедо

Проучване на хранителното поведение на крави от породата Българско родопско говедо, във връзка с биологичното производство на животинска продукция.
admin
15 0