Материали 1-10 от 23

Определяне на статуса и местоположението реализирани с OSA интерфейсите 87 стр.

Определяне на статуса и местоположението реализирани с OSA интерфейсите

Конвергенцията с компютърните приложения произлиза от една дълга еволюция на далекосъобщителните услуги. Основната носеща услуга е в основата на всички услуги,било те усилени или с добавена стойност.
aronn
7 0
ОБУЧАВАЩА ПРОГРАМА ПО СЪЗДАВАНЕ НА ИНТЕРАКТИВНИ МУЛТИМЕДИЙНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ ЗА ИНТЕРНЕТ 85 стр.

ОБУЧАВАЩА ПРОГРАМА ПО СЪЗДАВАНЕ НА ИНТЕРАКТИВНИ МУЛТИМЕДИЙНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ ЗА ИНТЕРНЕТ

В средата на персоналните компютри това най – често са специално разработени за целта звукови контролери (карти).
rusev02
15 1
Микролентова антенна решетка с кръгли резонатори за мобилни комуникации 82 стр.

Микролентова антенна решетка с кръгли резонатори за мобилни комуникации

В дипломната работа се описват микролентовите технологии на печатни антенни решетки. Елементите на решетката представляват кръгли пач-резонатори. По зададени параметри дипломантът извършва изчисления и изработва инженерен проект, който може да се...
ivan40
0 0
Проектиране на мрежа за широколентов абонатен достъп 77 стр.

Проектиране на мрежа за широколентов абонатен достъп

Като пълноправна държава-членка на Европейския съюз (ЕС) Република България се включва в изпълнението на стратегическите цели на Лисабонската стратегия...
aronn
12 4
Комуникационна политика на съвременният автобусен транспорт 76 стр.

Комуникационна политика на съвременният автобусен транспорт

Управлението на фирма като цяло е толкова сложно в днешно време, че собствениците – мениджъри могат лесно да открият как нещата излизат извън установените рамки, ако липсва подходящо планиране и контрол на цялостната дейност...
lubega
0 0
GPS-CSM система за предаване на данни 74 стр.

GPS-CSM система за предаване на данни

Global Position system (GPS) е усъвършенствана навигационна система, базирана на сателитна система,позволяваща всеки ,който притежава GPS приемник да определи позицията-ширината,дължината и височината,и времето с изключителна точност
aronn
17 4
Развитието на телекомуникационните мрежи 68 стр.

Развитието на телекомуникационните мрежи:

Същност и особености на режима на асинхронно пренасяне Мрeжова архитектура и качество на обслужването Критерии на качество на обслужването Изследване на процесите и параметрите обуславящи качеството в АТМ мрежите
aronn
13 0
Обучаваща програма за терминални устройства в мобилната мрежа 66 стр.

Обучаваща програма за терминални устройства в мобилната мрежа

GSM (Global System for Mobile Communications) е глобален цифров стандарт за мобилни комуникации с канална комутация и разделение на каналите по време (TDMA)...
silviQ
7 1