Материали 1-10 от 1

Стъбломорфология и анатомия 9 стр.

Стъбло–морфология и анатомия

Стъблото и неговите разклонения образуват стъблената система на дървесните растения. В зависимост от характера на стъблената система и някои биологични особености, дърветата се делят на следните типове: тип дървета...
nerven
21 0