Материали 1-10 от 2

Преговор - математика за 9 клас 3 стр.

Преговор - математика за 9 клас

Това са изрази от числа и букви, свързани със скоби и знаци за действията събиране,изваждане,умножение и деление.Под понятието допустими стойности разбираме, че това са стойностите които могат да приемат означените с букви величини....
ndoe
5 1