Материали 1-10 от 2

Новите медии 2 стр.

Новите медии

Интернет се развива непрекъснато до измерения, който са неочак¬вани и за създателите му. Почти мигновеното пренасяне на данни се е превърнало в среда за бизнес, общуване, социална комуникация и дори водене на цялостен "втори" живот....
dannyboy
12 1