Материали 1-10 от 2

Разработване оформяне рецензиране защита и оценка на дипломна работа 52 стр.

Разработване, оформяне, рецензиране, защита и оценка на дипломна работа

Разработването и написването на една дипломна работа представлява сериозно научно постижение и проверка на знанията и способностите на нейния автор. За успеха на тази дейност допринасят редица фактори, но на първо...
gecata_maina
13 0
СТАТИСТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ НА ФАКТОРИТЕ ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА ЕТП И НАДЕЖДНОСТТА НА ЕТУ 14 стр.

СТАТИСТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ НА ФАКТОРИТЕ ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА ЕТП И НАДЕЖДНОСТТА НА ЕТУ

Степента на използване на различни явления, технологии и процеси, в това число и в електротехниката зависи от степента на тяхното познаване.
aronn
4 0