Материали 21-30 от 54

Писмо и правописПравописни принципиРазвой на правописния въпрос у нас 98 стр.

Писмо и правопис.Правописни принципи.Развой на правописния въпрос у нас

Писмото или писмеността е система от графични знакове,с които разполага даден език и които се използват за писмено предаване на устни изказвания.Българското писмо е буквено.За обозначаване на звуковете и звукосъчетанията при писане се използват...
dannyboy
59 2
Анализ на категориите обект предмет закономерности цел и задачи на педагогиката 2 стр.

Анализ на категориите обект, предмет, закономерности, цел и задачи на педагогиката

Понятието обект на педагогическата наука почти не се изследва. Когато явленията се изучават в тяхното системно единство, тогава обектът на всяка частна наука се изследва като компонент на по-обща...
ndoe
23 0
Анализ на реклама 9 стр.

Анализ на реклама

Реклама е всяко съобщение, чиято цел е да насърчи реализацията на предлагани на пазара стоки и услуги.Това съобщение може да бъде разпространено чрез различни носители: вестници и списания, рекламни листовки и брошури...
cblock
26 0
Маркетингов анализ на статия в дневник 4 стр.

Маркетингов анализ на статия, в. дневник

В статията "Гугъл на всички фронтове" репортерът, Юлиян Арнаудов, коментира специфичните за "Гугъл" маркетингови стратегии и доколко успешни за компанията са те. Той се спира на дългоочакваните новости, с които компанията "напада&
dannyboy
1 0