Материали 1-10 от 1

Анализ на реклама 9 стр.

Анализ на реклама

Реклама е всяко съобщение, чиято цел е да насърчи реализацията на предлагани на пазара стоки и услуги.Това съобщение може да бъде разпространено чрез различни носители: вестници и списания, рекламни листовки и брошури...
cblock
26 0