Материали 1-10 от 13

Професионален и здравен риск при работа с електрически ток 3 стр.

Професионален и здравен риск при работа с електрически ток

Вредни фактори за здравето и безопасността на работещите. Професионален и здравен риск при работа с електрически ток. Степени на поражения при протичане на ток през човека за 1s. Последователност на действията при оказване на първа помощ при токов удар...
gecata_maina
25 1