Материали 1-10 от 6

Перспективи и предизвикателства пред електронния бизнес в България 77 стр.

Перспективи и предизвикателства пред електронния бизнес в България

Еволюцията на информационните и комуникационни технологии през изминалите две десетилетия доведе до появата на едно ново явление в съвременната глобална икономика – електронния бизнес...
aronn
0 0
Електронната търговия във вътрешния пазар на Европейския съюз и България 102 стр.

Електронната търговия във вътрешния пазар на Европейския съюз и България

Електронната търговия във вътрешния пазар на Европейския съюз. Европейският съюз се стреми да създаде все по-тесни връзки между държавите и народите на Европа и да гарантира икономически и социален напредък...
lubega
0 0
Проектиране на уеб приложение представляващо място за електронна търговия 114 стр.

Проектиране на уеб приложение, представляващо място за електронна търговия

Информационните и комуникационните технологии и системи, и в частност Интернет и мобилните комуникации, с голямото си разнообразие от услуги и стоки заемат в момента водещо място при иновациите на бизнеса...
aronn
0 0
Финанси в електроннатата търговия електронни плащания в интернет 13 стр.

Финанси в електроннатата търговия, електронни плащания в интернет

С развитието на световната компютърна мрежа и неизбежната й комерсиализация в ежедневието на хората се появиха множество нови понятия. термини, като електронна търговия (e-commerce)...
nerven
4 0
Разплащания в интернет среда 15 стр.

Разплащания в интернет среда

В съвременната търговия и с навлизането на информационната технология се създаде хибридната форма на размяна на стоки и услуги, а именно интернет покупките. Интернет пазаруването е популярно главно поради леснотата и бързината на използването му....
admin
12 0