Материали 1-10 от 19

Сравнение на пет туристически сайта 28 стр.

Сравнение на пет туристически сайта

Ще разгледаме следните туристически агенции за получаване на т.нар. "Претеглен индикатор" въз основа на събиране на информация от уеб сайтове. След събиране на необходима информация ще направим сравнение по определени показатели...
ndoe
0 0
Новите технологии и бизнескомуникациите Оnline комуникации в съвременния бизнес Общуване в интернет Корпоративен web сайт 11 стр.

Новите технологии и бизнескомуникациите. Оnline комуникации в съвременния бизнес. Общуване в интернет. Корпоративен web сайт

В казуса ще бъде засегната темата за взаимовръзка между бизнеса и употребата на различни интернет методи на комуникации. Ще бъде разгледано създаването на различни интернет приложения и сайтове...
lubega
0 0
Предварително проучване за състоянието на е-туризма в Интернет среда възможности и предизвикателства за българските туристически фирми 14 стр.

Предварително проучване за състоянието на е-туризма в Интернет среда – възможности и предизвикателства за българските туристически фирми

Зараждането на самата идея за създаването на туристическата агенция, обект на настоящата курсова работа, е провокирана от големия наплив на хора, които има желание да пътуват в различни точки на света...
aronn
0 0
Оценка на качеството на Интернет сайтове на туристически агенции като отражение на цялостната им дейност и репутация на е-пазара 15 стр.

Оценка на качеството на Интернет сайтове на туристически агенции, като отражение на цялостната им дейност и репутация на е-пазара

Обект на изследване на настоящия курсов проект ще бъдат няколко туристически агенции, за които ще се получи т.нар. "Претеглен индикатор" въз основа на събиране на информация от уеб сайтове...
ivan40
0 1
Защита на информацията при електронната търговия 82 стр.

Защита на информацията при електронната търговия

Информационните и комуникационните технологии и системи, и в частност Интернет и мобилните комуникации, с голямото си разнообразие от услуги и стоки заемат в момента водещо място при иновациите на бизнеса...
aronn
0 0
Перспективи и предизвикателства пред електронния бизнес в България 77 стр.

Перспективи и предизвикателства пред електронния бизнес в България

Еволюцията на информационните и комуникационни технологии през изминалите две десетилетия доведе до появата на едно ново явление в съвременната глобална икономика – електронния бизнес...
aronn
0 0
Електронната търговия във вътрешния пазар на Европейския съюз и България 102 стр.

Електронната търговия във вътрешния пазар на Европейския съюз и България

Електронната търговия във вътрешния пазар на Европейския съюз. Европейският съюз се стреми да създаде все по-тесни връзки между държавите и народите на Европа и да гарантира икономически и социален напредък...
lubega
0 0
Проектиране на уеб приложение представляващо място за електронна търговия 114 стр.

Проектиране на уеб приложение, представляващо място за електронна търговия

Информационните и комуникационните технологии и системи, и в частност Интернет и мобилните комуникации, с голямото си разнообразие от услуги и стоки заемат в момента водещо място при иновациите на бизнеса...
aronn
0 0
Проектиране на Web приложение представляващо място за електронна търговия 41 стр.

Проектиране на Web приложение, представляващо място за електронна търговия

Най-голямо влияние оказва целта с която се изгражда системата за електронна търговия, а именно: дали ще е съпътстваща на основната търговска дейност, като се цели по-скоро присъствие в Интернет с каталожна информация за продуктите и услугите...
gecata_maina
0 0
Онлайн магазин Amazoncom 10 стр.

Онлайн магазин Amazon.com

В началото на 90-те години глобалните комуникационни мрежи и информационните технологии (IT), и по-специално интернет, доведоха до промяна и преосмисляне на традиционните разбирания за търговски практики и маркетинг...
messi
0 1