Материали 11-20 от 111

Възможно ли е екологията да спаси планетата Земя 4 стр.

Възможно ли е екологията да спаси планетата Земя?

Още преди много години един от първите интересуващи се от екологията е философът Аристотел и не е необходимо като него да имаме задълбочени познания по този въпрос (как да опазим земята си) за да се грижим за нея...
daniche90
34 0
Замърсяване на въздуха и водите на територията на община Търговище 26 стр.

Замърсяване на въздуха и водите на територията на община Търговище

Преди да се премине към същината на въпроса е необходимо да разясним какво включва понятието "замърсител". Под замърсител следва да се разбира всеки физически агент, химично съединение или биологичен вид, попадащ в околната среда или появяващ се
dannyboy
2 2
Опазване от замърсяване с отпадъци 8 стр.

Опазване от замърсяване с отпадъци

Безотпадъчна технология – метод за произвосдтво на продукция с най-рационално използване на суровини и енергия, който позволява да се намалят емисиите на замърсителите в околната среда и отпадъците, които се получават при производството и използването...
silviQ
2 0
Методи и средства за ограничаване на замърсяването с нефт от корабите 6 стр.

Методи и средства за ограничаване на замърсяването с нефт от корабите

Нефтосъдържащите води са основният замърсител от корабите. В ежедневната експлоатация на кораба се използва голямо количество морска вода – главно за охлаждане, за миене на резервоари, помещения, трюмове....
silviQ
3 0