Материали 1-10 от 111

Биопластмасите и ролята им в опаковането 22 стр.

Биопластмасите и ролята им в опаковането

Пластмасата е относително евтин, траен и гъвкав материал. Пластмасовите продукти са донесли ползи на обществото по отношение на икономическата дейност, работните места и качеството на живот...
messi
0 0
Екологични проблеми на Бургаските езера 19 стр.

Екологични проблеми на Бургаските езера

Най-сериозният световен проблем, който стои за разрешаване от човечеството през XXI век, е екологичният. В резултат от действията на човека в обкръжаващата го околна среда (почва, вода, въздух, растителни и животински видове) настъпват дълбоки...
ivan40
0 0
Екологични проблеми на Бургаските езера 19 стр.

Екологични проблеми на Бургаските езера

Най-сериозният световен проблем, който стои за разрешаване от човечеството през XXI век, е екологичният. В резултат от действията на човека в обкръжаващата го околна среда (почва, вода, въздух, растителни и животински видове) настъпват дълбоки...
lubega
0 0
Анализ и оценка на екологичното състояние на община Генерал Тошево 11 стр.

Анализ и оценка на екологичното състояние на община Генерал Тошево

Рефератът включва природно-географска и териториално- административна характеристика на община Генерал Тошево, анализ и оценка на степента на замърсяване на околната среда, източници на замърсяване, екологична политика на общината, изводи и препоръки...
dannyboy
0 0
Анализ и оценка на екологичното състояние на община Стара Загора 9 стр.

Анализ и оценка на екологичното състояние на община Стара Загора

Стара Загора е шестият по големина град в България и е един от основните икономически центрове. Градът е с население 161 927 жители по постоянен адрес като образува по данни на НСИ 5-тият по-големина агломерационен ареал в България....
ndoe
11 0
Екологичните проблеми на община Стражица 25 стр.

Екологичните проблеми на община Стражица

Община Стражица е изработила и е приела програма за опазване на околната среда, която има ролята на водещ документ в областта на опазването на околната среда на местно ниво. Нейното предназначение е да съдейства за реализиране на законовите изисквания...
the_magicer
2 0
ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧНИ МЕТОДИ И УСТРОЙСТВА ЗА ЕКОЛОГИЧНИ ЦЕЛИ 223 стр.

ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧНИ МЕТОДИ И УСТРОЙСТВА ЗА ЕКОЛОГИЧНИ ЦЕЛИ

ЕЛЕКТРОХИМИЯТА се отнася към областта от знания за взаимното превръщане на химическата и електрическа видове енергия и за използването на тези преобразувания. Електрохимическите процеси намират широко приложение в днешно време в различни области на съврем
mastarala
3 1