Материали 1-10 от 3

Форма на държавно управление и видовете държавно управление в четирите български конституции 10 стр.

Форма на държавно управление и видовете държавно управление в четирите български конституции

Формата на държавно управление определя подреждането и взаимовръзката между отделните висши държавни органи, както и взаимоотношенията на тези органи с гражданите на дадената държава...
the_magicer
0 0
Държавен дълг 11 стр.

Държавен дълг

Държавен дълг - структура, динамика на вътрешния и външния държавен дълг, емисия на държавни ценни книжа (ДЦК), структура на държавногарантирания дълг, кредитен рейтинг, дълг на България към м. март 2009...
ndoe
4 0
Концептуални модели на хеерт хофстеде 8 стр.

Концептуални модели на хеерт хофстеде

Хеерт Хофстеде е холандски социален психолог, роден през 1928г. по времето на своята кариера в IBM, през 1968 г. и 1978 г., той се заема с много мащабно проучавне в 53 държави, за да разбере техните трудови ценности...
messi
18 1