Материали 1-10 от 16

Форма на държавно управление и видовете държавно управление в четирите български конституции 10 стр.

Форма на държавно управление и видовете държавно управление в четирите български конституции

Формата на държавно управление определя подреждането и взаимовръзката между отделните висши държавни органи, както и взаимоотношенията на тези органи с гражданите на дадената държава...
the_magicer
0 0
Електронно правителство на България интегрирано електронно управление на национално и местно ниво 14 стр.

Електронно правителство на България – интегрирано електронно управление на национално и местно ниво

Във времето на постоянното дигитализиране на живота в световен мащаб и все по-важната роля, която започват да имат различните иновации в социалните и икономически процеси в страната, проблемът за изграждането на ефективно работещо електронно...
cblock
0 0
Баланс между централизация и децентрализация в управлението на градовете с административно - териториално деление 104 стр.

Баланс между централизация и децентрализация в управлението на градовете с административно - териториално деление

В дипломната работа се разглеждат и анализират от една страна административната, а от друга финансовата независимост на общините – текущо състояние и възможности за оптимизиране на досегашното положение...
messi
0 0
Как да бъдат институционализирани отношенията между държавата и гражданското общество 14 стр.

Как да бъдат институционализирани отношенията между държавата и гражданското общество

Въпросът за управлението на държавната администрация и по какъв начин да бъдат ефективно институционализирани отношенията между държавата от една страна и гражданите от друга стои на дневен ред в общата Европейска административна политика...
nerven
0 0
Електронното правителство 11 стр.

Електронното правителство

Темата за електронното правителство е изключително актуална в съвремието и именно затова тя провокира значителен обществен интерес и внимание. В отговор на опитите за по-цялостно удовлетворяване на потребителските интереси възниква и концепцията...
ivan40
0 0
Местна власт и местна администрация в процеса на децентрализация на управлението на примера на община Ботевград 92 стр.

Местна власт и местна администрация в процеса на децентрализация на управлението (на примера на община Ботевград)

Целта на изследването е чрез анализ да се изгради текущото състояние на управленските компетентности в общините, начините им на работа предвид членството ни в ЕС, което е факт от 1 януари 2007 година...
rusev02
0 0
Структура и организация на съдебната власт в Румъния 16 стр.

Структура и организация на съдебната власт в Румъния

Република Румъния полага все повече усилия, свързани с интеграцията на страната в Европейския съюз. Част от тези усилия са насочени към хармонизирането на румънското законодателство с това на Европейския съюз....
ndoe
0 0
Преминаване на Комисията за установяване на имущество придобито от престъпна дейност в Главна прокуратура 7 стр.

Преминаване на Комисията за установяване на имущество придобито от престъпна дейност в Главна прокуратура

Преминаване на Комисията за установяване на имущество придобито от престъпна дейност в Главна прокуратура...
silviQ
3 0