Материали 1-10 от 1

Демократична политическа система 5 стр.

Демократична политическа система

Демокрацията е форма на управление, при която държавната власт произтича от народа чрез консенсус (консенсусна демокрация), референдуми (пряка демокрация) или избрани представители (представителна демокрация)...
ndoe
0 0