Материали 1-10 от 5

Данъчно облагане 4 стр.

Данъчно облагане

Класификация на данъците, данъчна терминология според данъчното законодатество, критерии за анлиз на данъчното облагане, ефективност на данъчното облагане, разпределение на данъчното бреме, лично подоходно облагане и др...
ivan40
18 4