Материали 1-10 от 11

Графичен дизайн 17 стр.

Графичен дизайн

Има три фактора, които са съществени за състоянието на визуалността на комуникациите у нас (освен глобалните фактори) – за периода от 1989 година насам – три големи промени се случиха по едно и също време...
gecata_maina
30 2
Заетост и безработица 23 стр.

Заетост и безработица

Безработицата създава икономически и социални проблеми. нейната главна последица е не до производство на продукти от гледна точка на ресурсната обезпеченост на стопанството, при което бвп изоставя от потенциалния.
admin
62 0