Материали 11-20 от 11

Заетост и безработица 23 стр.

Заетост и безработица

Безработицата създава икономически и социални проблеми. нейната главна последица е не до производство на продукти от гледна точка на ресурсната обезпеченост на стопанството, при което бвп изоставя от потенциалния.
admin
62 0