Материали 1-10 от 4

Природни процеси на генетичен пренос 4 стр.

Природни процеси на генетичен пренос

Генетичния обмен е случаен процес, който се осъществява по три различни начина: трансформация, трансдукция и конюгация. При трансформацията ДНК се освобождава от клетката, разтваря се в околната среда и се поглъща от реципиентните клетки...
nerven
11 0