Материали 1-10 от 2

Езикова култура и стил в интернет медиите 18 стр.

Езикова култура и стил в интернет медиите

В съвременните социално-културни и комуникационни условия възприемането на интернет като възможност за размяна на информация и продукти е предпоставка за развитието на различни медийни форми в нея...
messi
2 0
Исторически развой на българските звукове Развой на носовките еровете и ятовата гласна и техните застъпници в българските диалекти и в книжовния език 51 стр.

Исторически развой на българските звукове. Развой на носовките, еровете и ятовата гласна и техните застъпници в българските диалекти и в книжовния език.

За старобългарската звукова система са характерни двете ерови гласни — задната (твърдата) гласна ъ и предната (меката) гласна ь. В развоя на българския език зaднaтa ерова гласна в повечето диалекти е запазила своя първичен гласеж (сън - стб., дъш -
rusev02
0 0