Материали 1-10 от 1

Исторически развой на българските звукове Развой на носовките еровете и ятовата гласна и техните застъпници в българските диалекти и в книжовния език 51 стр.

Исторически развой на българските звукове. Развой на носовките, еровете и ятовата гласна и техните застъпници в българските диалекти и в книжовния език.

За старобългарската звукова система са характерни двете ерови гласни — задната (твърдата) гласна ъ и предната (меката) гласна ь. В развоя на българския език зaднaтa ерова гласна в повечето диалекти е запазила своя първичен гласеж (сън - стб., дъш -
rusev02
0 0