Материали 1-10 от 1

Управление на конфликтите и социален контрол 34 стр.

Управление на конфликтите и социален контрол

Конфликтите са толкова стари, колкото самото човечество, те са един общ феномен, който се среща на всички нива на взаимното съществуване. Не наличието на конфликти трябва да се определя като проблематично, а формите на тяхното...
mOn
2 0