Материали 1-10 от 4

Измерване на плътността на течности чрез вибрационен денситометър 7 стр.

Измерване на плътността на течности чрез вибрационен денситометър

Плътността на дадена течност в производствени условия е важна характеристика, по която може да се съди за наличието на примеси , концентрация на разтворени вещества и др.
aronn
9 4
Реализиране на многостъпкови пневматични задвижвания чрез тактови вериги 15 стр.

Реализиране на многостъпкови пневматични задвижвания чрез тактови вериги

Най-простата и най-бърза възможност за реализиране на сигурно управление се състои в това, всеки сигнал да бъде прекъснат тогава, когато вече не е необходим...
gecata_maina
0 0
Усъвършенстване на хидравлична система за задвижване на преса за екструзия 50 стр.

Усъвършенстване на хидравлична система за задвижване на преса за екструзия

Хидравличната система осигурява необходимите сили и скорости за извършване на следните работни и спомагателни движения при работата на пресата...
messi
0 1