Материали 1-10 от 2

Измерване на плътността на течности чрез вибрационен денситометър 7 стр.

Измерване на плътността на течности чрез вибрационен денситометър

Плътността на дадена течност в производствени условия е важна характеристика, по която може да се съди за наличието на примеси , концентрация на разтворени вещества и др.
aronn
9 4