Материали 1-10 от 4

Фондовата борса като тип организиран пазар 74 стр.

Фондовата борса като тип организиран пазар

Целта на изследването е да бъдат разгледани фондовите борси в условията на глобализация, като на тази цел са да поставим въпроса за развитието на световния фондов пазар – по-големите фондови борси, тяхната регулация, ефектите от сливанията и поглъща
dannyboy
0 0
Aнaлиз нa oпциитe кaтo срeдствo зa хeджирaнe нa пoртфeйл oт цeнни книжa 91 стр.

Aнaлиз нa oпциитe кaтo срeдствo зa хeджирaнe нa пoртфeйл oт цeнни книжa

Сделките с ценни книжа се осъществяват във все по-сложна и непрекъснато променяща се среда. Силно се колебаят не само курсовете на ценните книжа, но и лихвените проценти, валутните курсове...
silviQ
0 0
Оптимизиране на фирмената и финансовата политика чрез участие на българските фирми и българската фондова борса 89 стр.

Оптимизиране на фирмената и финансовата политика чрез участие на българските фирми и българската фондова борса

В хода на преминаването на нашата икономика от планова към пазарна възниква необходимост от изграждането на действащ капиталов пазар, считан за огледало на съвременните стопанства...
the_magicer
0 0