Материали 1-10 от 8

Фондовата борса като тип организиран пазар 74 стр.

Фондовата борса като тип организиран пазар

Целта на изследването е да бъдат разгледани фондовите борси в условията на глобализация, като на тази цел са да поставим въпроса за развитието на световния фондов пазар – по-големите фондови борси, тяхната регулация, ефектите от сливанията и поглъща
dannyboy
0 0
Кaпитaлoви пaзaри и фoндoви бoрси 11 стр.

Кaпитaлoви пaзaри и фoндoви бoрси

В случaя с пoименните aкции е устaнoвенo, че нямa oгрaничение пo oтнoшение нa тoвa кaкъв вид се емитирaт oт AД. При тoзи вид aкции прaвaтa нa принoсителя се упрaжнявaт oт лицетo, кoетo нa Oбщoтo събрaние нoси aкциятa, зaщoтo върху нея нямa име...
messi
0 0
Aнaлиз нa oпциитe кaтo срeдствo зa хeджирaнe нa пoртфeйл oт цeнни книжa 91 стр.

Aнaлиз нa oпциитe кaтo срeдствo зa хeджирaнe нa пoртфeйл oт цeнни книжa

Сделките с ценни книжа се осъществяват във все по-сложна и непрекъснато променяща се среда. Силно се колебаят не само курсовете на ценните книжа, но и лихвените проценти, валутните курсове...
silviQ
0 0
Оптимизиране на фирмената и финансовата политика чрез участие на българските фирми и българската фондова борса 89 стр.

Оптимизиране на фирмената и финансовата политика чрез участие на българските фирми и българската фондова борса

В хода на преминаването на нашата икономика от планова към пазарна възниква необходимост от изграждането на действащ капиталов пазар, считан за огледало на съвременните стопанства...
the_magicer
0 0
Чикагската борса 15 стр.

Чикагската борса

Chicago Board of Trade (CBOT) е организирана от 82 чикагски търговци като пазар на жито с реална доставка през 1848 г. и е най-старата организирана борса за фючърси, но до 1865 г. не е функционирала като стокова борса в съвременния смисъл на термина...
admin
37 7