Материали 1-10 от 8

Общо представяне на програмата Модул Подвижни игри 2 стр.

Общо представяне на програмата – Модул "Подвижни игри"

Допълнителен час по физическо възпитание и спорт се реализира под формата на модули. Провежда се извънучилищното разписание на часовете. Този час има за цел хармоничното физическо и двигателно развитие на учениците...
nerven
144 1