Материали 1-10 от 2

Управление на качеството по ISO 90012000 на процесите Маркетинг и Снабдяване 80 стр.

Управление на качеството по ISO 9001:2000 на процесите "Маркетинг" и "Снабдяване"

Стандартът ISO 9001:2000 дава точна информация за целите и задачите, които трябва да бъдат изпълнени по време на процеса "закупуване". Целта е: гарантиране, че закупените продукти изпълняват регламентираните изисквания за закупуване...
loli
16 3