Материали 1-10 от 828

Социалната работа и професионалната дейност на социалния работник в сферата на социалното подпомагане 21 стр.

Социалната работа и професионалната дейност на социалния работник в сферата на социалното подпомагане

Ролята на социалната дейност е насочена към това да предлага на хората помощ за по-ефективно социално функциониране, постигане на личностно значимите цели и установяване на равновесие между индивидуалната жизнена дейност и условията на средата.
messi
0 0