Материали 1-10 от 2

Трудово право 5 стр.

Трудово право

Понятие – термина трудово право има три значения : като отрасъл на действащото право е част от действаща нормативна уредба на република българия и се състои от правни норми,в които се съдържат правила за поведение...
gecata_maina
6 1