Материали 1-10 от 9

Възникване на трудовото правоотношение въз основа на конкурс 7 стр.

Възникване на трудовото правоотношение въз основа на конкурс

Съвременният труд притежава няколко основни характерни черти. Той не е стока, признат е за основно човешко право, полага се свободно и доброволно, а хората, които го...
lubega
0 1
Трудово право 5 стр.

Трудово право

Понятие – термина трудово право има три значения : като отрасъл на действащото право е част от действаща нормативна уредба на република българия и се състои от правни норми,в които се съдържат правила за поведение...
gecata_maina
6 1
Казус по трудово право 3 стр.

Казус по трудово право

С трудов договор във връзка с чл. 67, ал. 1 т.1 КТ Боян Каменов е назначен на длъжността изпълнителен директор, считано от 10.04.2002г. На 25.05.2004г. му е връчена длъжностна характеристика за изпълняваната от него длъжност....
ndoe
9 1
Трудово право 206 стр.

Трудово право

Трудовото право е нов правен отрасъл. До началото на 19 в. е част от гражданския процес и неговата уредба е била следствие на римското разбиране за тези отношения, които възникват при отдаване на работната сила...
admin
15 1