Материали 1-10 от 13

Технология на машиностроенето 66 стр.

Технология на машиностроенето

Учебният материал може да бъде използван от широк кръг от хора – студенти от всички машинни специалности, технолози, специалисти и преподаватели по дисциплината “Технология на машиностроенето и уредостроенето”...
gecata_maina
9 3
Управление на паралелен инвертор на ток със самовъзбуждане и захранващият го трифазен мостов 44 стр.

Управление на паралелен инвертор на ток със самовъзбуждане и захранващият го трифазен мостов

1.Работа на паралелен инвертор на ток а)пусков режим б)установен режим 2.Работа на трифазния мостов тиристорен токоизправител 3.Синтез на алгоритъма за управление на токоизправителя...
dannyboy
49 4
Управление на паралелен инвертор на ток със самовъзбуждане и захранващият го трифазен мостов токоизправител 44 стр.

Управление на паралелен инвертор на ток със самовъзбуждане и захранващият го трифазен мостов токоизправител:

1.Работа на паралелен инвертор на ток а)пусков режим б)установен режим 2.Работа на трифазния мостов тиристорен токоизправител 3.Синтез на алгоритъма за управление на токоизправителя...
mOn
30 0
Измерване на разхода на флуиди чрез дроселиращи устройства 36 стр.

Измерване на разхода на флуиди чрез дроселиращи устройства

Методът за измерване е основан на зависимостта на разликата на налягане пред и след неподвижното дроселиращо устройство, поставено в тръбопровода, от разхода на измерваната среда. Това устройство трябва да се разглежда като първичен преобразувател на разх
az2323
0 0
Същност особености и приложение на машинното обучение 11 стр.

Същност, особености и приложение на машинното обучение

Една от най-разпространените критики към ИИ е, че КС не могат да бъдат интелигентни системи, докато не станат способни да се научават да правят нови неща и да се адаптират към нови ситуации, вместо да правят само това, което им е "казано"....
Simonsita
4 0
Техника на високите напрежения 5 стр.

Техника на високите напрежения

Ударна йонизация - тя се получава при удър на електрон в неотрална частица, ако енергията предадена на неотралната частица след сблъскването е по-голямо от енергията на йонизация от нея се освобождава електрон...
gecata_maina
0 0