Материали 1-10 от 13

Измерване на разхода на флуиди чрез дроселиращи устройства 36 стр.

Измерване на разхода на флуиди чрез дроселиращи устройства

Методът за измерване е основан на зависимостта на разликата на налягане пред и след неподвижното дроселиращо устройство, поставено в тръбопровода, от разхода на измерваната среда. Това устройство трябва да се разглежда като първичен преобразувател на разх
az2323
0 0
Техника на високите напрежения 5 стр.

Техника на високите напрежения

Ударна йонизация - тя се получава при удър на електрон в неотрална частица, ако енергията предадена на неотралната частица след сблъскването е по-голямо от енергията на йонизация от нея се освобождава електрон...
gecata_maina
0 0
Управление на паралелен инвертор на ток със самовъзбуждане и захранващият го трифазен мостов токоизправител 44 стр.

Управление на паралелен инвертор на ток със самовъзбуждане и захранващият го трифазен мостов токоизправител:

1.Работа на паралелен инвертор на ток а)пусков режим б)установен режим 2.Работа на трифазния мостов тиристорен токоизправител 3.Синтез на алгоритъма за управление на токоизправителя...
mOn
30 0