Материали 1-10 от 2

Техника на високите напрежения 5 стр.

Техника на високите напрежения

Ударна йонизация - тя се получава при удър на електрон в неотрална частица, ако енергията предадена на неотралната частица след сблъскването е по-голямо от енергията на йонизация от нея се освобождава електрон...
gecata_maina
0 0