Материали 1-10 от 16

Синтез на алгоритъм 124 стр.

Синтез на алгоритъм

Понятията информация, съобщение, сигнал, отразяват в съзнанието ни значителна част от основните и общи реални същности, закономерности, зависимости, взаимодействия, изменения и отношения в неизчерпаемо разнообразие звена и явления на единно мироздание...
lubega
3 0
Мобилни комуникации 74 стр.

Мобилни комуникации

Тази тема прави въведение в мобилните телекомуникации и дава общ поглед върху мрежите за връзки с подвижни абонати. Тя запознава с основните компоненти на една мобилна клетъчна система, структурата на мрежата и използваната основна терминология.
lubega
9 1
Видове енергия и енергийни източници 12 стр.

Видове енергия и енергийни източници

Човекът с времето си е използвал различни видове енергии. Първият източник на енергия, който е използвал е топлинната енергия, която се получава при изгарянето на дървен материал...
gecata_maina
3 0
Аналогова схемотехника 8 стр.

Аналогова схемотехника

Честотния синтезатор е електронно устройство за генериране на каквито и да е честоти в даден диапазон използвайки постоянно зададена честота или генератор. Намират голямо приложение в радия, мобилни телефони, радиостанции, сателитни комуникации...
ivan40
10 0
Да се моделира зададената равнинна конструкция и нейното натоварване в системата cosmosworks 7 стр.

Да се моделира зададената равнинна конструкция и нейното натоварване в системата cosmosworks

Курсова задача по метод на крайните елементи (Вариант № 9). Да се моделира зададената равнинна конструкция и нейното натоварване в системата COSMOS Works...
the_magicer
7 2