Материали 1-10 от 16

Анализ на ключовите дейности и ключовите ресурси в бизнес процеса на фирма 6 стр.

Анализ на ключовите дейности и ключовите ресурси в бизнес процеса на фирма

Числеността на персонала е около 750 човека, като това включва шивачи, гладачи, моделиери, качествен контрол (ОТК), опаковчици, технолози и други. Ежедневно се изработват около 1400 броя готови изделия. Предприятието работи с договаряне с чуждите клиенти
nerven
2 0
Аналогова схемотехника 8 стр.

Аналогова схемотехника

Честотния синтезатор е електронно устройство за генериране на каквито и да е честоти в даден диапазон използвайки постоянно зададена честота или генератор. Намират голямо приложение в радия, мобилни телефони, радиостанции, сателитни комуникации...
ivan40
10 0
Видове енергия и енергийни източници 12 стр.

Видове енергия и енергийни източници

Човекът с времето си е използвал различни видове енергии. Първият източник на енергия, който е използвал е топлинната енергия, която се получава при изгарянето на дървен материал...
gecata_maina
3 0
Да се моделира зададената равнинна конструкция и нейното натоварване в системата cosmosworks 7 стр.

Да се моделира зададената равнинна конструкция и нейното натоварване в системата cosmosworks

Курсова задача по метод на крайните елементи (Вариант № 9). Да се моделира зададената равнинна конструкция и нейното натоварване в системата COSMOS Works...
the_magicer
7 2
Курсова задача по телетрафично проектиране 6 стр.

Курсова задача по телетрафично проектиране

Да се намери вероятностната и (или) генераторната матрица за показаната диаграма на състоянията. Да се изведе кратка теоретична информация за дефинициите, матрица, генераторна матрица, диаграма на състоянията, марковска верига....
mOn
10 1