Материали 1-10 от 16

Светлотехнически изчисления по метода на използване на осветителния поток по метода на запас 18 стр.

Светлотехнически изчисления по метода на използване на осветителния поток по метода на запас

Методът се използа за оразмеряване на стаи в жилища. Кухня. Избор на източник на светлина: ЛНС. Избор на система на осветление: общо избор на нормена осветенст: ЕН = 100lx...
ivan40
0 0
Проектиране на нискочестотен усилвател с квазикомплиментарна двойка транзистори 23 стр.

Проектиране на нискочестотен усилвател с квазикомплиментарна двойка транзистори

Усилването на електрически сигнали е един от основните процеси в радиосъобщителната техника. То е частен случай на управление. Устройството, което осъществява усилването на сигнала, се нарича усилвател.
loli
1 1
Микровълнови радиорелейни системи 26 стр.

Микровълнови радиорелейни системи

А) двупосочни приемо предавателни станции Б) цифрова обработка на сигнали В) приложения осигуряване на телефонни съобщения между големите градове пренасяне на качествени радио-и телевизионни програми.......
silviQ
11 1
Асфалтобетонови смеси 3 стр.

Асфалтобетонови смеси.

Асфалтобетонови смеси – предназначение. Материали за направата им. Класификация на асфалтобетоновите смеси. Производство на асфалтобетоновите смеси. Транспортиране. Техническа безопасност, хигиена на труда и противопожа...
gecata_maina
14 0
Протокол по физика - равноускорително движение 4 стр.

Протокол по физика - равноускорително движение

Протокол № 1 Тема: Опитно определяне на ускорението при равноускорително движение Необходими уреди и материали: два улея, стоманено топче, две ограничилни дървени трупчета, секундомер и рулетка. Схема на опитната постановка Задачи за изпълнение:...
loli
98 0