Материали 1-10 от 1

Средства за сигнализиране и маркировка за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд 12 стр.

Средства за сигнализиране и маркировка за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Те се поставят на работното място с цел осигуряване безопасността на работниците. Знаците и сигналите се използват на работните места, където опасностите не могат да се отстранят по друг начин...
silviQ
7 2