Материали 1-10 от 4

Великите географски открития и последиците им за световното икономическо развитие 4 стр.

Великите географски открития и последиците им за световното икономическо развитие

Великите географски открития положили началото не разширяващите се търговски връзки на Европа с непознати континенти, пренасяйки надалеч влиянието на икономиката и на обществените отношения в развитите европейски страни...
ivan40
66 1
Научно-технически постижения между двете световни войни и възстанвяване и развитие на световното стопанство 1918-1929г 8 стр.

Научно-технически постижения между двете световни войни и възстанвяване и развитие на световното стопанство (1918-1929г.)

Основните моменти в икономическото развитие на света между двете световни войни са три – по- нататъшно развитие на науката, техниката и технологиите, големи колебания в стопанската конюнктура за малък период от време и съществени промени в паричното ...
admin
29 2