Материали 1-10 от 2

Народното стопанство през епохата на социализма 1949-1989 Г 32 стр.

Народното стопанство през епохата на социализма (1949-1989 Г.)

След края на Втората световна война СССР установява военнополитически контрол над страните от централна Европа и Балканите. Осъществява се тезата на Сталин, израрзена пред милован Джилас. "Тази война – обяснява Сталин през април 1945 г. – с еразличав
lubega
3 0