Материали 1-10 от 38

Фирма и видове фирми 19 стр.

Фирма и видове фирми

Фирмата е наименованието, под което търговецът (според ТЗ) упражнява занятието и се подписва. Под това наименование той може да отправя правни искове или такива да бъдат отправяни към него. Названието може да съвпада или да не съвпада с гражданското...
ndoe
0 0
Ценова и тарифна структура като елемент на управлението елекроенергийния сектор 4 стр.

Ценова и тарифна структура като елемент на управлението елекроенергийния сектор

Държавното регулиране на цените на електроенергията; Разпределянето на разходите по отделни тарифни групи; Тарифната структура за клиенти; план за поетапно увеличение на тарифните цени...
aronn
1 0
Етичен кодекс на фирма 13 стр.

Етичен кодекс на фирма

Да създаваме стойност: Ние се стремим към устойчиво и рентабилно развитие на всички компании от Групата Цератицит. Това означава, че ние работим за постигане на дългосрочна конкурентноспособност, браним нашето бъдеще и създаваме стойност...
nerven
11 0
Анализ и усъвършенстване на инженеринга на строителна фирма 24 стр.

Анализ и усъвършенстване на инженеринга на строителна фирма

Съотношението между тези подструктури е 1:25, което позволява оптимално използване на трудовия ресурс в цялата фирма, при максимално натоварване на кадрите. За намаляване на разходите персоналът за управление и административно обслужване на дейността...
cblock
9 1