Материали 1-10 от 13

Сага за древните българи 60 стр.

Сага за древните българи

Много народи е имало по света, но трудно може да се отк¬рие по-необикновен и загадъчен народ от древните българи. Малцина все още съзнават, че на този забравен народ принад¬лежат няколко редки исторически рекорда.
ivan40
20 0
Старобългарската литература и нейното общославянско значение 18 стр.

Старобългарската литература и нейното общославянско значение

Текстът проследява в най-крупен план историята на старобългарската литература и поставя някои акценти върху огромното й значение за развитието на другите източнославянски и южнославянски литератури...
admin
38 0
СТАРОБЪЛГАРСКАТА КНИЖНИНА 13 стр.

СТАРОБЪЛГАРСКАТА КНИЖНИНА

Украсата на книгите е едно от малкото места, в които българският книжовник е можел да даде плод на фантазията си и да привнесе по някой мотив от фолклора или бита. Украсата на текста не е самоцелна –тя е подчинена на деловото предназначение на книгата...
ndoe
38 1
Старобългарските азбуки 5 стр.

Старобългарските азбуки

Един от латинските извори за делото на Кирил и Методи е Залцбурския меморандум, съставен най- вероятно в 871г.в земите на залцбурската епископия от неизвестен автор, приближен на нейните църковни дейци и най-вече на архиепископ...
admin
10 1
За буквите от Черноризец Храбър- апология на словото 3 стр.

"За буквите" от Черноризец Храбър- апология на словото

В произведението “За буквите” от черноризец храбър основната тема е възхвалата на словото, създадено от Константин-Кирил философ. С тази творба черноризец храбър се изявява като истински защитник на родното...
admin
286 8
Константин Преславски Азбучна молитва 3 стр.

Константин Преславски – „Азбучна молитва”

Духовно вглъбение, тишина и мисловен размисъл внушават уводните стихове на „Азбучна молитва” – съкровената интимна изповед на Константин Преславски пред светостта на буквеното слово.
messi
13 0